Przyznano tegoroczne Stypendia Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów

26 studentów - mieszkańców gminy Psary otrzymało stypendia. Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem w naszym kraju, nie odbyło się coroczne spotkanie, podczas którego wójt Tomasz Sadłoń miał zaszczyt wręczać stypendia. Wyróżnienia przyznawane są wyłącznie studentom mieszkającym na terenie gminy Psary, którzy w roku szkolnym i akademickim 2019/2020 wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki oraz kultury i sztuki.

W gronie studentów, którym przyznano w tym roku Stypendium Wójta Gminy Psary znaleźli się:

Adrian Misiak - średnia 4,72, wygłosił referaty m.in. na: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „XI Festiwal Dyplomatyczny”, Ogólnopolskiej Konferencji Studencko – Doktoranckiej w Katowicach, uczelnianej e-konferencji oraz Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej zorganizowanej przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Jakub Sukiennik - średnia 4,95, brał udział w projekcie „Polsko-słoweński dialog międzykulturowy”, brał udział w 4 Śląskim Festiwalu Nauki, działał w Kole Naukowym Slawistów „Światowid” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Jakub Swoboda - średnia 4,64, zdobył wyróżnienie w konkursie studenckim pt. „Projekt koncepcyjny budynku biurowego przy ul. Zygmunta Starego w Gliwicach”, a jego praca projektowa dotycząca opracowań studialnych koncepcji urbanistycznych dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na wybranych obszarach miasta Świętochłowice” brała udział w wystawie prac konkursowych pt. „Nowe Lipiny na makietach”

Izabela Pawik - średnia 4,54, była współautorką publikacji, którą afiliowała dla AWF w Katowicach oraz wygłosiła referat w IV Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej Turystyki ECONFTOUR 2020

Maja Słowikowska – (w dziedzinie kultury i sztuki) średnia 4,41, zdobyła pierwszą nagrodę European Product Design Award

Michalina Wójtowicz - zajęła II miejsce na konferencji BIMCO na Ukrainie oraz zdobyła certyfikat prezentacji pracy na IMSC 2020 w Krakowie

Ze względu na średnią z egzaminów i zaliczeń stypendia otrzymali (kolejność losowa):

Dominika Wojciechowska – średnia 4,93
Krystian Wróbel - średnia 4,53
Martyna Waluga – średnia 5,00
Martyna Czarny - średnia 4,63
Natalia Góra - średnia 4,53
Iga Machnik - średnia 4,84
Paulina Kamińska - średnia 4,69
Karina Tobota - średnia 4,62
Maciej Bochenek - średnia 4,51
Weronika Sobczyk - średnia 4,86
Sonia Skorek - średnia 4,72
Beata Swoboda - średnia 4,83
Marcin Totoś - średnia 4,88
Kamila Kozak - średnia 4,93
Łukasz Grzomba - średnia 4,71
Wiktoria Łazarska - średnia 4,88
Sebastian Kuliberda - średnia 4,80
Marcel Madej - średnia 4,79
Aleksander Kotuła - średnia 4,75
Magdalena Szastak - średnia 4,58

Mamy nadzieję, że wkrótce gdy minie zagrożenie wywołane koronawirusem, możliwe będzie spotkanie się w gronie tegorocznych Stypendystów. O miejscu i terminie tej ewentualnej uroczystości będziemy zawiadamiać telefonicznie.

Gratulujemy zdobycia stypendium i życzymy kolejnych sukcesów, tak w życiu osobistym, jak i podczas studiowania.