30-lecie Samorządu Terytorialnego

Mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Z tej okazji organizacje samorządowe przyjęły uchwały ustanawiające rok 2020 rokiem Samorządu Terytorialnego. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 r., a wybory odbyły się 27 maja 1990 r. Dla upamiętnienia tego wydarzenia co roku 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.

W tym roku Dzień Samorządu Terytorialnego miał przebiegać w sposób wyjątkowo uroczysty. Organizowano liczne wydarzenia w całej Polsce, które miały uświetnić 30-lecie pierwszych wyborów do rad gmin oraz ustawy o samorządzie terytorialnym. Niestety w związku z pandemią koronawirusa plany musiały ulec zmianie i nie będzie możliwości spotkania się w dużym gronie, by wspólnie cieszyć się z sukcesów minionych trzech dekad.

Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. Wybierając lokalne władze mieliśmy realny wpływ na kierunek rozwoju naszego najbliższego otoczenia. Uzyskaliśmy także możliwość samodzielnego decydowania o przyszłości, która nas bezpośrednio dotyczy. To właśnie dzięki zaangażowaniu mieszkańców i samorządowców rozpoczął się rozwój wsi, miasteczek i miast. Przyszedł czas wielkich inwestycji – budowy dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz boisk i hal sportowych. Warunki i jakość życia mieszkańców z roku na rok ulegały poprawie. Osiągnięcia samorządów są niepodważalne, a ostatnie 30 lat to jeden z lepszych okresów naszego kraju.

Samorządy odgrywają wielką rolę w sprawnym funkcjonowaniu państwa, dlatego niezwykle ważne jest budowanie świadomości Polaków, że są gospodarzami miejsca, w którym żyją i mogą zmieniać je w pozytywny sposób. Wybrana przez mieszkańców w wyborach powszechnych rada gminy czy miasta reprezentuje każdego z obywateli. To właśnie rada tworzy lokalne prawo m.in. w zakresie planowania przestrzeni i strategii rozwoju gminy, uchwala budżet gminy, ustala wysokość podatków i opłat oraz podejmuje uchwały w sprawach współdziałania z innymi gminami w kraju i za granicą.

30. rocznica odrodzenia polskiej samorządności to okazja do podsumowań. Trzeba uczcić to, co przez ten czas udało nam się osiągnąć, ale także zastanowić się nad tym, co można w przyszłości zrobić lepiej. Wraz ze zmieniającymi się czasami przed samorządami pojawiają się ciągle nowe wyzwania, którym każdego dnia próbujemy sprostać. To także dobry moment, aby zastanowić się, jak reagować na coraz silniejsze tendencje dotyczące odbierania samorządom kompetencji, a także zmniejszanie źródeł ich działalności.