Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Psarach

Informujemy, że od jutra (środa 27 maja) budynek Urzędu Gminy w Psarach zostaje otwarty dla interesantów przy zachowaniu wymogów sanitarnych.

Do budynku urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Wpuszczane będą tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka. Przypominamy o obowiązku zasłaniania twarzy, dezynfekcji rąk oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwiać przez Internet. Na stronie https://obywatel.gov.pl/ znajdą Państwo katalog usług wraz z opisem, jak załatwić poszczególne sprawy. Posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Klikając na naszej stronie internetowej zakładkę eUrząd zostaną Państwo bezpośrednio przekierowani do strefy usług elektronicznych.

Wszelkie decyzje dotyczące zasad funkcjonowania urzędu podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników placówki.