Pamiętajmy o maseczkach

Wprowadzony ostatnio trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem spowodował, że bardzo duża liczba osób nie przestrzega obowiązku zakrywania nosa i ust. Często można zauważyć, że Polacy zdejmują maseczki i trzymają je na brodzie. Inni mają odkryte nosy. Takie zachowanie jest niedopuszczalne w skutecznej walce z epidemią. Nic nie wskazuje na to, żeby wirus zniknął z naszego życia w najbliższych tygodniach. Trzeba nauczyć się funkcjonować w maseczkach i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Z ostatnich informacji wynika, że rząd zastanawia się nad złagodzeniem nakazu noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, jednak na chwilę obecną nakaz obowiązuje i powinniśmy się do niego stosować.

Kary za niezasłanianie twarzy są nakładane, a ich wysokość nie ma charakteru symbolicznego. Przestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią kontrolowane jest przez policję, która może nakładać mandaty, kierować wnioski o ukaranie grzywną do sądu lub zawiadamiać Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który nałoży karę administracyjną.

Za naruszenia reżimu antywirusowego grozi:

• do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do 1.000 zł;
• do 5.000 zł grzywny sądowej, np. w przypadku nie przyjęcia mandatu;
• do 30.000 zł kary administracyjnej sanepidu;
• do roku więzienia, gdy osoba z potwierdzonym zakażeniem oddali się z miejsca, w którym ma przebywać.

Decyzji sanepidu nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza że karę trzeba zapłacić w ciągu 7 dni, bez względu na chęć odwołania się od niej.

Ograniczenie nie dotyczy: 

• dzieci do 4 lat,
• osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
• osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
• osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
• osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
• pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
• kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
• duchownych sprawujących obrzędy religijne,
• rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
• żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
• osób przebywających w lesie,
• podczas jazdy konnej,
• sędziego, trenera i osoby uprawiającej sport na obiektach sportowych, których działalność zostaje wznowiona (szczegóły w punkcie dot. sportu).

Mimo postępujących etapów znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, przypominamy, że w dalszym ciągu konieczne jest stosowanie się do konkretnych zaleceń w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się epidemii. Pamiętajmy, że maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być wrzucane do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Dotyczy to również przestrzeni publicznych. W trosce o nasze wspólne zdrowie pamiętajmy o tym aby umieszczać je bezpośrednio w koszu i minimalizować możliwość porwania przez wiatr.