Przedszkole otwarte od 18 maja, a żłobek od 25 maja.

Po konsultacjach z przedstawicielami placówek oświatowych, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych dzieci jaką zadeklarowali rodzice, władze gminy podjęły decyzję o otwarciu jednego z przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Psary oraz żłobka.

Z uwagi na bardziej restrykcyjne wymogi sanitarne dotyczące opieki nad najmłodszymi dziećmi Gminny Żłobek w Psarach zostanie otwarty od dnia 25 maja 2020 r.

Od dnia 18 maja 2020 r. uruchomione zostanie Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Obecnie trwa przygotowywanie placówek do spełnienia wszystkich wytycznych Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego, które określają warunki, jakie muszą zostać spełnione w danej placówce, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i pracowników.