Jednostki OSP otrzymały sprzęt do walki z COVID-19

W związku z zaistniałą sytuacją i dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy przekazano dodatkowe wyposażenie.

Wprowadzenie szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego wymaga zaangażowania dodatkowych środków. Środki na zakup tak potrzebnego sprzętu pochodzą z budżetu gminy Psary.
Do dyspozycji Komendanta Gminnego OSP dh Tomasza Kota przekazane zostały: kombinezony ochronne, okulary ochronne, rękawice nitrylowe, maseczki higieniczne wielorazowe, gogle ochronne wielokrotnego użytku, preparaty do dezynfekcji rąk, taśmy oraz maseczki ochronne. Wyposażenie zostanie rozdysponowane na poszczególne jednostki.

sm IMG 0806