Kontrole palenisk domowych

W związku ze skargami mieszkańców dotyczącymi złej jakości powietrza w naszej gminie, w grudniu pracownicy Urzędu Gminy Psary w asyście funkcjonariuszy policji przeprowadzą kontrole w zakresie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Przypominamy, że w domowych paleniskach jest bezwzględny zakaz palenia opakowań z tworzyw sztucznych, gumy, starych ubrań, folii, opon, starych mebli, płyt laminowanych czy wiórowych. Spalanie tego typu przedmiotów powoduje uwalnianie się niebezpiecznych związków chemicznych mających negatywny wpływ na otaczające nas środowisko oraz zdrowie nasze i naszych bliskich.

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje także uchwała antysmogowa podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego, która wprowadza całkowity zakaz spalania w piecach centralnego ogrzewania mułu, flotu, węgla brunatnego oraz wilgotnego drewna.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami mieszkaniec ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli osobom uprawnionym lub im pomagającym.