Dzień Edukacji Narodowej

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które jest świętem wszystkich pracowników oświaty, odbyła się w tym roku 15 października w sali bankietowej w Preczowie.

 

Po przywitaniu wszystkich gości przez sekretarz gminy Mirellę Barańską-Sorn na scenie pojawili się uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie, którzy przygotowali specjalnie na tę okazję program artystyczny. Następnie głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń, który w krótkim przemówieniu podsumował pracę gminnej oświaty oraz wręczył list gratulacyjny Małgorzacie Borowieckiej, nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie, za otrzymanie Nagrody Kuratora Oświaty i nagrody dyrektorom placówek oświatowych: Dorocie Pronobis-Kościńskiej – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach, Małgorzacie Barańskiej – dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie, Joannie Marcinkowskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Beacie Polanieckiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz Ewie Wawrzak – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Psarach. Podziękowania za owocną pracę i trud włożony w kierowanie placówkami oświatowymi otrzymali wicedyrektorzy: Magdalena Zrałek-Wolny – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach, Agnieszka Regulska – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie, Dorota Konieczny – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Jolanta Ciastoń – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz Maria Olszewska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach.

Tegorocznymi nagrodami Wójta Gminy Psary uhonorowani zostali nauczyciele: Sylwia Sobczyk i Aleksandra Janicka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach, Jolanta Zygmunt, Jak Kraśkiewicz i Marcin Szymonek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie, Justyna Dyba i Krystyna Kiciak ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Jolanta Ciastoń i Justyna Opara-Samborska ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz Maria Olszewska i Krzysztof Kopka ze Szkoły Podstawowej w Psarach. Następnie dyrektorzy placówek wręczyli nagrody swoim pracownikom.

Przyszedł również czas na złożenie gratulacji nauczycielom, którzy uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego: Katarzynie Dźwigał, Martynie Filipczyk, Agnieszce Regulskiej i Magdalenie Zrałek-Wolny oraz nauczycielom, którzy uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego: Aleksandrze Janickiej, Magdalenie Trzcionce, Przemysławowi Wachowi i Michałowi Musialskiemu.

Na uroczystości pojawili się dyrektorzy szkół wraz z pracownikami i osobami emerytowanymi oraz: wójt Tomasz Sadłoń, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi: Anną Gwiazdą, Krystyną Kluszczyk, Jarosławem Nowakiem, Adamem Adamczykiem i Wiesławem Zarychtą, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu Kazimierz Horbatowski, Prezes Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Jan Kraśkiewicz, zastępca wójta Marta Szymiec, sekretarz Mirella Barańsa-Sorn, skarbnik Joanna Przybyłek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Helena Warczok i sołtys Preczowa Wojciech Kamecki.