Konsultacje dla mieszkańców w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

8 oraz 22 sierpnia w OSP Psary w godz. 17-20 odbędą się konsultacje dla mieszkańców w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.


Dotyczy:
- PSARY: ul. Szkolna nr 1-96, ul. Wiejska nr 1-215, ul. Akacjowa nr 1-2A, ul. Łąkowa 15, ul. Górna nr 1-17, ul. Gródkowska 1-9.
- SARNÓW: ul. Wiejska nr 1-63, ul. Kamienna nr 1-4, ul. Spacerowa nr 1-50
- droga Dąbie Chrobakowe.

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przedstawiciele biura projektowego „ALFA” Bożena Habrajska z Będzina, którzy wykonują na zlecenie Gminy Psary projekty pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary”, są w trakcie uzyskiwania zgód na wejście w teren działek prywatnych oraz wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

W ramach przedmiotowej inwestycji na etapie projektu projektanci są zobowiązani do uzyskania od właścicieli działek zgody na wejście w teren działki oraz zgodę na zaprojektowanie oraz późniejsze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej/wodociągu do w/w działki. Brak zgody powoduje, że dana posesja nie będzie objęta wykonaniem przyłącza. Zgoda wszystkich właścicieli posesji jest konieczna do podpisania oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością, niezbędnego na etapie wydawania pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych przez Starostwo Powiatowe. Prosimy o uzupełnieniu na druku „Oświadczenia” przez każdego właściciela działki: daty, nr dowodu osobistego, nr telefonu do ewentualnego kontaktu oraz o podpis na dole strony.

Zaplanowane spotkania z mieszkańcami mają na celu przedstawienie przez Biuro Projektowe informacji odnośnie projektowanej kanalizacji sanitarnej, uzyskania informacji oraz odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące projektu. W przypadku zmiany przebiegu podłączenia do kanalizacji sanitarnej, będzie możliwość uzgodnienia zmiany przebiegu projektowanej sieci na Państwa działce.

Druki „Oświadczeń” po podpisaniu należy przekazać przedstawicielom Biura Projektowego „ALFA”, na spotkaniach w dniu 8 lub 22 sierpnia lub złożyć w Urzędzie Gminy Psary w pok. 211.