Tegoroczne lato w gminie Psary jest czasem intensywnych prac remontowo-budowlanych. W tym roku samorząd gminny realizuje zadania inwestycyjne o wartości 10,6 mln zł.

Największe przedsięwzięcie stanowi wymiana sieci wodociągowej w Psarach i Malinowicach. To zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Psary”, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic ma wymienić ponad 7 km sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody w Malinowicach przy ul. Wiejskiej wzdłuż ul. Malinowickiej, Wiejskiej, Górnej i Szkolnej do ul. Granicznej w Psarach. Obecnie firma wymieniła już 3,5 km magistrali. Obecnie prace trwają na ulicy Wiejskiej oraz Szkolnej. Wodociąg wymieniany jest również na ulicy Leśnej w Psarach przez pracowników tutejszego Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy tylko w tym roku wymienili już 2 km sieci.


Kolejną dużą inwestycją realizowaną w okresie letnim są prace remontowo-budowlane na gminnych drogach. Obecnie trwa budowa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej i Parkowej w Sarnowie oraz budowa pętli autobusowej w Malinowicach. Przebudowa ul. Kościuszki jest największą inwestycją drogową realizowaną w tym roku z budżetu gminy. Wartość robót sięga 1 778 808,31 zł, z czego 898 300 zł pokryje dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.


Pod koniec lipca wyłoniony w drodze przetargu Zakład Remontowo-Budowlany Maria Fisior zakończył brukowanie ulicy Zielonej w Preczowie. W ramach tego samego zlecenia na przełomie czerwca i lipca firma wykonała chodnik przy Szkole Podstawowej w Gródkowie oraz przy placu zabaw w Strzyżowicach obok sklepu Fresh Market a także parking przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie. W lipcu zakończono również prace na ulicy Spokojnej w Gródkowie, którą utwardzono kruszywem. Obecnie trwają prace na ulicy Parkowej w Sarnowie, gdzie położony został asfalt. W ramach tegorocznych inwestycji prowadzonych we współpracy z Powiatem Będzińskim wybudowane zostaną także odcinki chodników w Strzyżowicach przy ul. Belnej i w Goląszy Górnej oraz kanalizacja burzowa przy ul. Wiejskiej w Preczowie. To jednak nie koniec modernizacji wszystkich dróg przewidzianych do remontu w tegorocznym planie inwestycyjnym, ponieważ jeszcze w tym roku powstanie droga na ul. Bocznej w Strzyżowicach oraz odbędzie się przetarg na budowę ul. Szkolnej w Preczowie, który potrwa do 2015r.


Spore zmiany zaszły również w ośrodkach kultury oraz w bibliotekach. Wyremontowano w nich pomieszczenia, w których uruchomiono publiczne punkty dostępu do Internetu – mieszczą się one w bibliotekach w Sarnowie, Dąbiu i Strzyżowicach i w ośrodkach kultury w Preczowie, Goląszy Górnej, Gródkowie i Górze Siewierskiej. Największą metamorfozę przeszła jednak psarska biblioteka, gdzie dobudowano część klatki schodowej oraz pomieszczenie pod tzw. PIAP; w starej części biblioteki wyburzono ścianę, pomalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono zniszczoną wykładzinę i zainstalowano nowe oświetlenie.


Wśród zadań inwestycyjnych, znalazły się również remonty w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na początku lipca ruszyły prace w salach bankietowych mieszących się w remizach OSP w Psarach i w Dąbiu. Wyremontowano również garaż w OSP Preczów, gdzie na ścianach położono tynki mozaikowe z marmuritu oraz zainstalowano posadzkę przemysłową. Taka sama do końca sierpnia powstanie w garażu OSP w Górze Siewierskiej.
W tegorocznym budżecie nie zapomniano bynajmniej o inwestycjach związanych z rozbudową obiektów rekreacyjnych. Do połowy września potrwają prace za budynkiem Szkoły Podstawowej w Sarnowie, gdzie powstaje boisko wielofunkcyjne oraz plac zabaw. Wśród inwestycji sportowych przewidziany jest także remont szatni piłkarskiej w Psarach oraz rozbudowa szatni w Górze Siewierskiej. W szatni LKS-u Iskra Psary gminna brygada remontowa przebudowuje trzy pomieszczenia wraz z sanitariatami. W Górze Siewierskiej już wkrótce rozpoczną się prace związane z rozbudową budynku, aby był on bardziej funkcjonalny. Z kolei na stadionie w Strzyżowicach w szatni klubu dokończono prace budowlane oraz zainstalowano piłkochwyty za bramkami. Na boisku „Iskry Psary” zadbano o murawę, na której wykonano system nawadniania boiska i rekultywowano zieloną nawierzchnię. Nie zapomniano również o młodszych sportowcach w naszej gminie – na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach instalowana jest właśnie bezpieczna nawierzchnia, pomieszczenie pomalowano i zainstalowano w nim nowe oświetlenie. Z kolei najmłodsi mieszkańcy gminy wkrótce będą mogli zażyć ruchu na nowym placu zabaw, którego budowa zacznie się wkrótce w Goląszy Dolnej na terenie po byłej mleczarni. Powstanie tu również siłownia zewnętrzna.


Warto jeszcze wspomnieć, że w to lato zakończyła się duża inwestycja, którą była budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Komunalnej w Dąbiu przy ulicy Pocztowej. Dzięki niej mieszkańcy zyskali miejsce do bezpiecznego przekazywania posegregowanych odpadów.


Gmina przeprowadza intensywne prace inwestycyjne także siłami gminnej brygady remontowej, która obecnie wykonuje ostatni etap termomodernizacji budynku byłej szkoły w Malinowicach. Red.