Uroczyste otwarcie pracowni ekologiczno-przyrodniczej

21 listopad 2021

19 listopada w naszej szkole odbyło się uroczyste  otwarcie  pracowni  ekologiczno-przyrodniczej, której motto brzmi  „Nakręceni na zielone”.

Na uroczystość otwarcia przybyli zaproszeni goście : poseł na Sejm RP Waldemar Andzel,  prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek,  wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń,  zastępca wójta Marta Szymiec,  sekretarz Gminy Mirella Barańska-Sorn oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych Krystyna Kluszczyk.

Symboliczne przecięcie wstęgi w drzwiach nowoczesnej ekopracowni było pierwszym punktem   uroczystości.

Po przywitaniu gości uczniowie przedstawili szereg aspektów racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i poszanowania naszej Ziemi.  W postaci prezentacji multimedialnej omówili temat  zanieczyszczenia środowiska  i alternatywnych źródeł energii.

 

Zaprezentowali też wyniki swoich badań pomiaru jakości powietrza w Strzyżowicach, które  dokonywali  za pomocą  urządzenia  do pomiaru smogu.

Uczniowie  wykonali doświadczenie- Smog w słoiku, a następnie omówili szkodliwość smogu na zdrowie ludzi. Do tematu podeszli profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem.

Następnie odbyła się  prezentacja pomocy naukowych.

Otrzymane pomoce naukowe będą  umożliwiać młodzieży naukę poprzez obserwacje i doświadczenia, a także rozbudzą w nich chęć pogłębiania wiedzy i umiejętności.

Pracownia została wyposażona m.in. w nowoczesny zestaw ClassVR z okularami do wirtualnej rzeczywistości.  Dzięki pracy z nowoczesnym narzędziem jakim jest ClassVR uczniowie będą mogli odbywać wirtualne wycieczki w różne środowiska na Ziemi, podziemne wyprawy, czy też do wnętrza  żywego organizmu.

W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni  goście Pan poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście odnieśli się do  zagadnień ekologii i zanieczyszczenia środowiska jako ważnych aspektów w naszej gminie, województwie i kraju.

Pan prezes  WFOŚiGW Tomasz Bednarek podarował zegar i kalendarz  do nowej pracowni.

Pani Dyrektor Dorota Pronobis- Kościńska  podziękowała za utworzenie zielonej pracowni i podkreśliła jak ważną rolę w jej powstaniu odegrała dotacja w wysokości 31 868,80 zł  otrzymana od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 Na koniec tej miłej  uroczystości uczniowie  rozdali gościom  pamiątki z napisami Love Green.