Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/22

07 kwiecień 2021

 

 

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 08.04.2021 roku do 15.04.2021 roku.

 oświadczenie rodzica