Projekt "Zdrowie i sport"

17 luty 2021

Projekt dla klasy VI realizowany w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach. w ramach edukacyjnego  projektu społecznego „TO(działa)MY”

Projekt był  realizowany pod patronatem Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Narodowego Funduszów Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

 

Podstawowym celem  projektu było skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z zasadami higieny i racjonalnego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej, prawidłowego zdrowia psychicznego .

 Projekt zakłada udział uczniów w zajęciach dodatkowych, spotkaniach kształcących

 

 

 Mapa wykonana przez Nikole Dyrka

Cel główny projektu było:

 

Promowanie zdrowego trybu życia poprzez:

* zdrowe odżywianie,

* aktywność fizyczną,

* higienę osobistą,

* budowanie odpowiedniej atmosfery i poprawę relacji w stosunkach

międzyludzkich,

* życie bez nałogów i uzależnień.

 

Cele szczegółowe:

 

Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania

u dzieci,

* Propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne

realizowane w szkole,

* Promowanie właściwej aktywności fizycznej u uczniów,

* Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

* Uświadomienie sobie związku zdrowia ze stylem życia człowieka,

z jego środowiskiem fizycznym i społecznym,

* Promowanie aktywnych form wypoczynku,

* Wdrażanie do higienicznego i kulturalnego spożywania posiłków,

* Uświadomienie związku między aktywnością ruchową, a umiejętnością

radzenia sobie ze stresem i zapobieganie chorobom.

Efekty końcowe projektu:

  • W ramach projektu zorganizowano  szkolne  zawody sportowych ,które  promowały  aktywność fizyczną wśród młodzieży
  • Uczniowie wykonali  mapę lokalnych punktów spożywczych i gastronomicznych, gdzie można nabyć zdrową żywność lub zjeść pełnowartościowy posiłek, aby każdy wiedział, że w danej lokalizacji dostępne są zdrowe produkty lub dania  informujących o  lokalnych  punktach spożywczych  i gastronomicznych.
  • Uczniowie wykonali    plakaty i prezentacje multimedialne na temat zdrowego stylu życia.
  •  Uczniowie nagrali film instruktażowy z ćwiczeniami na zdrowy kręgosłup upowszechniony wśród społeczności szkoły.

 PREZENTACJA  -  wykonanie Jan Stelmach -  Kliknij aby obejrzeć

 

wykonał Nataniel Jochymczyk

 

Wykonał Michał Bandura