Reading is magic

19 luty 2021
Innowacja pedagogiczna Reading is magic 

Nauczyciel wprowadza dzieci w świat książek w języku angielskim. Podczas zajęć czytane są książeczki z serii Pearson English Kids Readers. W książkach tych występują ci sami bohaterowie, których uczniowie znają z bajek Disneya, dzięki temu nauka języka angielskiego jest dla uczniów interesująca i angażująca. Cel innowacji to  poznanie autentycznego – żywego języka i dzięki temu przygotowanie ucznia do użycia poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego w realnych sytuacjach, radość z samodzielnego czytania w języku angielskim oraz promowanie czytelnictwa jako efektywnej formy spędzania wolnego czasu. Spodziewanym efektem innowacji dla ucznia jest podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego, rozwój umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz wzrost skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Innowacja jest przeprowadzana od września 2020 w dalszej kontynuacji w klasach 1-3, na zajęciach świetlicowych oraz w grupach przedszkolnych.