Klasy i wychowawstwa

30 maj 2018

Przydział wychowawstw i sal – rok szkolny 2021/22

 

 

 

klasa I - mgr Małgorzata Trzcionka-Fonfara - sala nr 2 (II piętro)

 

klasa IIa  mgr Karolina Zemła-Koj - sala nr 4 (I piętro)

 

klasa IIb mgr Urszula Dudała - sala nr 1 (II piętro)

 

klasa III mgr Elżbieta Niedbała - sala nr 3 (II piętro)

 

klasa IVa mgr Sylwia Sobczyk - sala nr 15 (korytarz dolny)

 

klasa IVb mgr Agnieszka Wikarek - sala nr 9 (parter)

 

klasa V p. Przemysław Wach - sala nr 13 (korytarz dolny)

 

klasa VI mgr Katarzyna Cudnik - sala nr 12 (korytarz dolny)

 

klasa VIIa mgr Dorota Laskowska - sala nr 5 (I piętro)

 

klasa VIIb mgr Wojciech Leśniak - sala nr 6 (I piętro)

 

klasa VIIIa mgr Donata Michalak - sala nr 10 (parter)

 

klasa VIIIb mgr Bożena Nobis-Siudak - sala nr 14 (korytarz dolny)