50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

W Radzie Gminy utworzono komisje

8 grudnia br.[nbsp] w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyła się II sesja Rady Gminy Psary, podczas której na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary wybrani zostali[nbsp] Krzysztof Dulko i Jacek Gwóźdź.

Składy poszczególnych Komisji Rady Gminy przedstawiają się następująco:

Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy:

1.[nbsp] Małgorzata Pasek

2. Jacenty Kubica

3. Remigiusz Olesiński

4. Tomasz Ślęczka

5. Jacek Gwóźdź

6. Jarosław Nowak

7. Robert Zieliński

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp]

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska:

1. Grażyna Polasiak

2. Adam Adamczyk

3. Joanna Kruszewska

4. Anna Gwiazda

5. Krystyna Kluszczyk

6. Wiesław Zarychta

7. Krzysztof Dulko

[nbsp]

Komisja Rewizyjna:

1. Aleksander Jewak – Przewodniczący Komisji

2. Remigiusz Olesiński

3. Wiesław Zarychta

4. Adam Adamczyk

5. Jarosław Nowak