50 lat  m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

I Sesja Rady Gminy Psary za nami

I Sesja Rady Gminy Psary za nami. Przewodniczącym Rady Gminy Psary jednogłośnie został wybrany Jacenty Kubica.

W czwartek 27 listopada w Psarach odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Radni złożyli uroczyste ślubowanie i jednogłośnie wybrali Przewodniczącego Rady Gminy, którym po raz czwarty w swojej karierze samorządowej został Jacenty Kubica. Następnie odbyło się uroczyste złożenie ślubowania przez wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia, który dzięki ponad 60 –cio procentowemu poparciu wyborców będzie ponownie piastował to stanowisko.

Na sesji obecni byli Radni Gminy Psary, Zdzisław Banaś Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, Mirosław Rabsztyn Zastępca Wójta Gminy Psary, Kierownicy Urzędu Gminy w Psarach i podległych mu jednostek oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.