m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Informacja o stypendiach

Do 31 sierpnia 2015 roku można ubiegać się o Stypendium Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu.

[nbsp]

Odpowiedni druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary oraz pod poniższym linkiem: Stypendia wójta

[nbsp]

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXX/226/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmienionej Uchwałą XIII/135/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011 roku.

[nbsp]

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXX/226/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmienionej Uchwałą XIII/135/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011 roku.