Tradycyjnie już na terenie gminy Psary zawieszono flagi państwowe przy wszystkich głównych drogach w gminie, a także przy szkołach, kościołach, budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych, stadionach, Zakładzie Gospodarki Komunalnej, Gminnym Ośrodku Kultury oraz Urzędzie Gminy w Psarach.

W 2016 r. psarski samorząd zakupił 250 flag narodowych, rok później dokupił kolejne 250 flag, a w tym roku 60. Dzięki temu systematycznie zwiększa się obszar naszej gminy, który jest przystrojony narodowymi barwami podczas świąt państwowych.

Zachęcamy mieszkańców gminy Psary, by podczas świąt państwowych także wywieszali flagi przy swoich domach, nadając tym samym należytą rangę ważnym wydarzeniom w naszym kraju i jednocześnie uatrakcyjniając nasze otoczenie.

Przypominamy jednak, że flaga państwowa podlega ochronie prawnej. Zniszczenie jej lub obelżywe traktowanie uznawane jest jako obraza narodu i podlega karze. Polskie prawo nie przewiduje jednocześnie kar za brak wywieszonej flagi narodowej w dniu świąt lub uroczystości państwowych. Intencją ustawodawcy było, aby gest ten wynikał z woli samych obywateli, a nie z przymusu.