"Wędrująca stonoga"


 

    Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne „Wędrująca Stonoga” działa od maja 2010 r. Znakiem rozpoznawczym członków koła są żółte czapki z charakterystycznym znaczkiem wesołej stonogi – turystki. Nazwę wybrano  drogą głosowania.
Mamy również własną maskotkę, którą otrzymaliśmy od Polskiego Radia Pr 1, a konkretnie audycji „Lato z radiem”.Wszystkie „Stonogi” są członkami PTTK o/Będzin, posiadają legitymacje i odznaki. Prowadzimy własną kronikę.

Nasza działalność koncentruje się na turystyce. Dotychczas uczestniczyliśmy w wycieczkach:
- Ustroń „Leśny Park Niespodzianek” i Równica;
- Będzin Zamek i Pałac, zwiedzanie połączone z lekcją muzealną „Sfragistyka, czyli jak niegdyś powstawały pieczęcie”;
- Jesienny Rajd Pieszy „Dorotka 2010” – zwiedzanie kościoła św. Doroty (historia, legendy), Droga Świętego Jakuba VIA REGIA (Szlak Zagłębiowski);
- Pacanów „Europejskie Centrum Bajki”;
- Kurozwęki zwiedzanie pałacu, hodowli bizonów amerykańskich, mini zoo;
- Sosnowiec „Trójkąt Trzech Cesarzy”;
- Częstochowa „Muzeum zapałek”;
- Ogrodzieniec „Park Miniatur”;
- Zbiornik w Przeczycach połączony z lekcją przyrody w terenie „Czystość wód”;

rok szkolny 2013/2014 sprawozdanie z działalności

rok szkolny 2012/2013:

- Jaskinia Wierzchowska;

- Nadleśnictwo Siewierz z lekcją przyrody w terenie „Gatunki drzew”;

- Teatr Rozrywki w Chorzowie – musical „Olivier”.

- Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

- Krasiejów

Część wycieczek realizujemy z Gromadą Zuchową „Leśne Skrzaty”, która również ma na swoim koncie wiele sukcesów turystyczno – krajoznawczych.

Braliśmy udział w konkursach:

- Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” – nagroda indywidualna II miejsce w województwie dla Łukasza Nalepy za pracę  pt. „Drogi Świętego Jakuba”;

- Ogólnopolski Konkurs „Zaadoptuj rzekę” – wyróżnienie „Kropla Tęczy 2011” za ciekawie przeprowadzone działania w ramach programu edukacji ekologicznej;

rok szkolny 2011/2012:

„Czarodziejskie Drzewo” Ogólnopolski Konkurs 9 edycji programu Święta Drzewa.

   W ramach konkursu wykonane zostały wielkoformatowe prace plastyczne zachęcające do ochrony drzew, które zostały wykorzystane do opracowanych plakatów z okazji Święta Drzewa. Plakaty przekazaliśmy do urzędu gminy, ośrodków zdrowia, placówek oświatowych. Przeprowadzono wywiad z wójtem Gminy Psary na temat lokalnych działań proekologicznych, w tym ustanawianiu pomników przyrody. Przeprowadzono happening pod hasłem „Czarodziejskie Drzewo” oraz zorganizowano wystawę plakatów w Bibliotece Publicznej w Strzyżowicach. Nagrodę Czarodziejskiego Drzewa – STATUETKĘ odbierzemy w październiku w Warszawie, podczas gali inaugurującej 10 jubileuszową edycję  Święta Drzewa.

XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”.

  I miejsce w eliminacjach wojewódzkich w kategorii prac indywidualnych – Łukasz Nalepa „Dawniej kwitł tu przemysł”.

- „Świętokrzyskie na rzecz edukacji”

 Przeprowadzono zajęcia przybliżające zabytki i ciekawe miejsca Województwa Świętokrzyskiego oraz wykonano zespołową pracę czyli mapę mentalną z propozycją ciekawie spędzonego weekendu w w/w województwie – zaproponowaliśmy 3 wersje.

Konkurs plenerowy „Moja przygoda w muzeum”.

III miejsce – Kinga Pasternak i wyróżnienie – Piotra Sobieraja.


Organizowaliśmy szkolne konkursy fotograficzne:

„Woda w obiektywie”;

„Piękno drzew w czterech porach roku”.

O naszych działaniach i sukcesach pisano w prasie lokalnej „Głos Gminy Psary”, powiatowej „Ziemia Będzińska”, na stronie internetowej Urzędu Gminy.


Jako pierwsza i jedyna szkoła w Powiecie Będzińskim zostaliśmy uhonorowani przez Zarząd Oddziału PTTK Będzin Złotą Odznaką Oddziału za pracę społeczną dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa.