Zajęcia pozalekcyjne

Niewątpliwie ważnym celem nauczania jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz inspirowanie ich do podejmowania własnych, twórczych rozwiązań.

Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać własne zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w wielu różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych.
W szkole działa:
  • kółko matematyczne
  • kółko informatyczne
  • kółko języka angielskiego
  • kółko dziennikarskie
  • kółko sportowe
  • kółko europejskie
  • kółko plastyczne
  • kółko wokalne 

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych pozwala im rozbudzać samodzielność w myśleniu i działaniu, uczy pewności siebie i wiary w swoje możliwości.