Od czerwca na terenie całej gminy trwają prace, polegające na wymianie opraw oświetleniowych wraz z osprzętem. Niestety niosą ze sobą konieczność wyłączania poszczególnych obwodów sieci napowietrznej niskiego napięcia. W związku z tym w poszczególnych sołectwach nastąpią przerwy w dostawie prądu w następujących terminach:

Data

Wymiana opraw i rozdzielni

(nazwa stacji/ ulice)

Wymiana opraw i słupów

(nazwa stacji/ ulice)

Czas wyłączenia

07.07.2014

Psary Kamienna

ul. Zwycięstwa, Kamienna

[nbsp]

8.00 - 14.00

08.07.2014

Strzyżowice Belna 1

ul. Szosowa, Belna, 1go Maja

[nbsp]

8.00 - 14.00

09.07.2014

Chrobakowe

[nbsp]

8.00 - 14.00

10.07.2014

Dąbie Kościelna

ul. Kościelna, Garbacz

[nbsp]

8.00 - 14.00

11.07.2014

Góra Siewierska 2

ul. Kościuszki

[nbsp]

8.00 - 14.00

14.07.2014

Goląsza Dolna

[nbsp]

8.00 - 14.00

15.07.2014

Sarnów Wiejska

ul. Wiejska, Leśna

Brzękowice Dolne

8.00 - 14.00

16.07.2014

Psary Wiejska 1

ul. Wiejska

Malinowice

8.00 - 14.00

17.07.2014

Psary Kasztanowa

ul. Szkolna

Preczów Jaworowa

8.00 - 14.00

18.07.2014

Psary Graniczna 2

ul. Graniczna

Sarnów 1

ul. Wiejska

8.00 - 14.00

21.07.2014

Brzękowice Górne

Sarnów Spacerowa

8.00 - 14.00

22.07.2014

Gródków Leśna

ul. Leśna, Kolejowa

Psary Wiejska

ul. Wiejska, Malinowicka, Akacjowa

8.00 - 14.00

23.07.2014

Gródków Pokoju

ul. Pokoju, Górna

Dąbie Dolne

8.00 - 14.00

24.07.2014

Strzyżowice Belna 1

ul. Belna, Graniczna

[nbsp]

8.00 - 14.00

25.07.2014

Goląsza Górna

[nbsp]

8.00 - 14.00