Dzień ratownictwa medycznego

21 październik 2021

Dzień Ratownictwa Medycznego  13 października

Trudno zliczyć, jak wiele osób zawdzięcza im życie. W Dzień Ratownictwa Medycznego nie tylko warto podziękować im za to, że zawsze przybywają na pomoc, ale samemu nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Ratownik medyczny jest to zawód wymagający obszernej wiedzy medycznej i umiejętności praktycznych, ze względu na specyfikę i ciężkość stanów klinicznych z którymi na co dzień spotykają się ratownicy medyczni. Profesja ta wymaga także ponadprzeciętnej odporności na stres i cierpienie ludzkie, a także trzeźwości umysłu w sytuacjach krytycznych. Ratownik medyczny posiada kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń diagnostycznych, leczniczych, zapobiegawczych i profilaktycznych, szczególnie w ostrych stanach zagrożenia życia lub zdrowia u noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. 

Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.  Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny, katastrofy, czy jakże szczególny czas pandemii, ale również w zwykłym, codziennym życiu.
Dziś w świetlicy szkolnej rozmawialiśmy o Dniu Ratownictwa Medycznego i ciężkiej pracy, jaką wykonują dla nas ratownicy każdego dnia, o każdej godzinie, w dzień i w nocy. Dzieci uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe wykonując masaż serca na fantomach. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”. Mamy nadzieję, że zajęcia te przyczyniły się do zaszczepienia idei pomocy osobom potrzebującym, może ktoś z nich zostanie w przyszłości Ratownikiem medycznym. 

 

 Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Ratownictwa Medycznego pragniemy złożyć wszystkim Ratownikom Medycznym, Lekarzom i Pielęgniarkom, Dyspozytorom medycznym oraz innym osobom zaangażowanym w System Ratownictwa Medycznego najserdeczniejsze życzenia.


 

Mgr Milena Neugebauer