Skład Samorządu Uczniowskiego

14 listopad 2019

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

 

Przewodnicząca SU: Kinga Kubiczek

 

Wiceprzewodnicząca SU: Julia Matyjaszek

 

Opiekunowie SU : Izabela Smoła, Magdalena Fuksiewicz-Cepak

 

W Samorządzie Uczniowskim działa obecnie 5 uczniów z różnych poziomów klas. Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia. Angażuje w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów.