Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego 2019-2020

13 listopad 2019

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego

r.szk. 2019/2020

 

 

 

Wrzesień

- Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego;

-  Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego;

- Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2019/2020;

-  Wykonanie gazetki informacyjnej z wyników przeprowadzonych wyborów;

- Dzień Chłopaka- wykonanie okolicznościowej gazetki; dzień bez pytania dla chłopców

- Współudział w akcji Sprzątania Świata.

 

Październik

- „Przynieś karmę dla zwierzaka” - rozpoczęcie akcji zbiórki  karmy dla schroniska dla zwierząt PsiArek w Górze Siewierskiej

- Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły;

- Udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych;

-  Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”;

- chętni uczniowie przebierają się na amerykańskie święto Halloween .

 

Listopad

- Święto Niepodległości – wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji 11 listopada, czynny udział w Wieczorze Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich organizowanym w naszej szkole, udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego w uroczystościach gminnych; - - Kontynuacja akcji „Przynieś karmę dla zwierzaka”;

- Andrzejki wróżby,  dyskoteka szkolna.

 

Grudzień

- Mikołajki - wykonanie okolicznościowej gazetki,

- Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas;

- Przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły;

- Zawiezienie przez wybranych uczniów naszej szkoły karmy do schroniska dla zwierząt.

 

Styczeń

- Udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w akcji charytatywnej – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;

- Dziecko w sieci – przygotowanie gazetki profilaktycznej na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci.

- Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej.

- Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2019/2020.

 

Luty

- Wznowienie dyżurów uczniowskich na parterze i pierwszym piętrze w celu zwiększenia ładu i porządku w szkole oraz szybkiego reagowania w przypadku niepokojących zachowań uczniów.

- Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej; ubieramy się na czerwono

- Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Walentynek.

 

Marzec

- Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny; zorganizowanie i przeprowadzenie corocznego pokazu Ekomody: ubieramy się na zielono;

- Dzień Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, dzień „bez pytania” dla dziewcząt;

 

Kwiecień

- Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

- kontynuacja akcji: Przynieś karmę dla zwierzaka.

 

Maj

- udział w uroczystościach z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu sztandarowego;

- 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

 

Czerwiec

- 1 czerwca – Dzień Dziecka.

- 23 czerwca – Dzień Ojca , wykonanie gazetki z tej okazji;

- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

-  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym

- Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020, wystawienie pocztu sztandarowego.