Jadłospis

25 wrzesień 2020

Podczas zdalnego nauczania my również przechodzimy na pracę zdalną

ZAPRASZAMY DO NASZEJ WIRTUALNEJ KUCHNI

Zaczynamy od Buraka ⇒ kliknij tutaj

Pora na Ogórka ⇒ kliknij tutaj 

Świąteczny przepiśnik ⇒kliknij tutaj 

Czas na kalafiora ⇒ kliknij tutaj 

Ziemniaki  ⇒ kliknij tutaj 

Marchewka  ⇒ kliknij tutaj

 

Jadłospis

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Stawki za żywienie:

- herbata – 0,5 zł

- obiad – 5 zł

- obiad i herbata – 5 zł

Płatności należy wykonywać do 10-go dnia każdego miesiąca. 

Wiadomości o kwocie jaką należy zapłacić będą się znajdować na dzienniku elektronicznym Librus wysłane do Państwa przez Intendenta szkolnego.

 

Dane do przelewu:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W STRZYŻOWICACH
UL. 1 MAJA 17

42-575 STRZYŻOWICE

            Nr konta: 46 8438 0001 0022 3543 2000 0080

Tytułem: żywienie (imię i nazwisko dziecka, klasa) za miesiąc (podać miesiąc)

Kontakt do Intendenta szkolnego:

Librus – Anna Pitas lub przez sekretariat szkolny

 

Zgłoszenie na posiłki jest ważne po dostarczeniu zgody pisemnej na odpowiednim druku. 

Rezygnację należy zgłaszać pisemnie.