Głównym celem Festiwalu była prezentacja zachowanej tradycji ludowej naszego regionu, wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a także inspirowanie młodego pokolenia do kultywowania i rozwijania obyczajów ludowych oraz poznawania tradycji muzycznych i artystycznych naszego regionu. W ramach VIII RFPZiM odbyło się rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego „Miłość nie jedno ma imię” oraz literackiego „Mów do mnie szeptem” współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

W sumie w trakcie tegorocznego Festiwalu wystąpiło ponad 370 uczestników, którzy zaprezentowali się w trzech kategoriach: soliści, duety oraz zespoły śpiewacze/folklorystyczne. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury w składzie: Agnieszka Rebeta- przewodnicząca Jury, Anna Wąwoźny – członek Jury oraz Monika Polan – Zbączyniak – członek Jury postanowiło przyznać następujące nagrody w poszczególnych kategoriach. W kategorii soliści I miejsce ex equo zajęli Angela Wawrzyk oraz Paweł Przybyłek, II miejsce Tola Kołtoń i III miejsce Zenon Pieszczyk. W kategorii duety I miejsce ex equo zdobyli Maria Żurek i Jerzy Matysek oraz Iwona Wyderka i Gabriel Sznajder. Wśród zespołów śpiewaczych/folklorystycznych [nbsp]Jury postanowiło przyznać: I miejsce zespołowi Nadolzianie z kapelą, II miejsce Rogożankom, III miejsce Zendkowianom oraz 3 wyróżnienia zespołom: Wrzos, OD...DO... oraz Nasz Gródków.

W trakcie przerwy, w której odbywały się obrady Jury, jak co roku wszyscy zgromadzeni na Festiwalu wybrali się nad rzekę, aby uczestniczyć w tradycyjnym obrzędzie Nocy Świętojańskiej, w trakcie którego palono ogniska oraz puszczano wianki. Na czele barwnego korowodu stanęli gospodarze VIII RFPZiM: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz Dyrektor GOK Gminy Psary Elżbieta Kopka. [nbsp]

Po zakończeniu Obrzędu wszyscy uczestnicy udali się z powrotem pod Scenę Letnią OK w Preczowie, gdzie wszystkim laureatom tegorocznego festiwalu z rąk Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia oraz Dyrektor GOK Gminy Psary Elżbiety[nbsp] Kopki zostały wręczone dyplomy oraz nagrody.

Na zakończenie Festiwalu Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz Dyrektor GOK Elżbieta Kopka złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim uczestnikom tegorocznego przeglądu, zaprosili do udziału w przyszłorocznym Festiwalu oraz w innych imprezach. GOK