ZAJĘCIA DODATKOWE 2021/2022

 

Dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci powierzonych naszej opiece, staramy się rozwijać i wzbogacać ich możliwości poprzez organizację zajęć dodatkowych.

W bieżącym roku szkolnym rodzice wyrazili chęć udziału swoich dzieci w zajęciach: z kodowania i programowania, sensoryczno-plastycznych, gimnastyki ogólnorozwojowej, muzyki, języka angielskiego, religii, logopedii, zajęć z pedagogiem i psychologiem szkolnym.  Wszystkie zajęcia dodatkowe w naszych oddziałach przedszkolnych prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych, co zapewnia dzieciom komfort indywidualnego podejścia osoby prowadzącej. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a każda nowa umiejętność sprawia im wiele radości.

folder music

ZAJĘCIA MUZYCZNE 

Zajęcia muzyczno - rytmiczne odbywają się raz w tygodniu w formie zajęć dodatkowych po godz. 13.00 dla każdej z grup oddziału przedszkolnego i trwają 30 minut.  Głównym ich celem jest rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci. Każde półgodzinne spotkanie stwarza różne okazje do spotkania z muzyką, takie jak:

  • słuchanie muzyki klasycznej,
  • ruch przy muzyce klasycznej, dziecięcej i współczesnej,
  • zajęcia wokalno-taneczne,
  • słuchanie i nauka piosenek dziecięcych,
  • poznawanie i zabawa dziecięcymi instrumentami muzycznymi,
  • rytmika oparta na metodzie Dalcroze’a
  • rysowanki muzyczne.

Sprawą najważniejszą podczas zajęć jest dobra zabawa, dlatego dzieci mają również organizowane różnorodne zabawy muzyczno – ruchowe, w których wykorzystywane są akcesoria do ćwiczeń (chustki, wstążki, woreczki z grochem, chusta Klanza, pompony). Muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od lat najmłodszych.

 

BAWIMY SIĘ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Zajęcia z języka angielskiego pod nazwą „Bawimy się z językiem angielskim” realizowane są podczas zajęć trwających około 30 min po południu w formie zajęć dodatkowych. Głównym celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie się z tym językiem oraz budowanie dziecięcej motywacji do dalszej nauki języka angielskiego dzięki dostarczaniu pozytywnych doświadczeń związanych z nauką języka obcego. Zajęcia zakładają wpływanie na rozwój zdolności komunikacyjnych oraz rozwój psychospołeczny przedszkolaków poprzez różnorodne obrazki, rymowanki, ćwiczenia motoryczne i opowiadania. Kolejnym celem jest wdrażanie wychowanków do rozwijania słownictwa i zwrotów językowych poprzez słuchanie i naukę piosenek. Osiągnięciu zamierzonych celów ma służyć metoda nauki poprzez zabawę. Jest to metoda prowadzenia zajęć, którą dzieci lubią najbardziej.

     

ZABAWY Z ELEMENTAMI KODOWANIA

Program „Zabawy z elementami kodowania” przygotowuje przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki kodowania i programowania oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności. Dziecko w czasie zajęć rozwija umiejętności pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny poprzez zabawę, ruch, doświadczanie i eksperymentowanie. Założeniem programu jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia), umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianiem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

 

DZIAŁANIA INNOWACYJNE SENSORYCZNO-PLASTYCZNE „KOLOROWY ŚWIAT WYOBRAŹNI DZIECKA”

Zajęcia sensoryczno-plastyczne są źródłem dobrej zabawy, radości, formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczyniając się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. Sztuka sensoryczno-plastyczna stymuluje młodego człowieka do kreatywnego myślenia, rozwija percepcję wzrokową i pobudza jego zmysły. W czasie wykonywania różnych form sensoryczno-plastycznych wykorzystujemy zmysły, takie jak: dotyk, wzrok i węch. Sprzyja to poznawaniu różnych faktur, które stymulują motorykę małą i rozwijają percepcję wzrokową. Zajęcia sensoryczno-plastyczne prowadzone są w godzinach poza podstawą programową w grupach 4,5- latków „Sówki” i 6 – latków „Tropiciele”.

kalendarz i organizer ruchomy obrazek 0014

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

  

arrow green   GRUPA  -  "Sówki"  sowa-ruchomy-obrazek-0038    

 featured green starRELIGIA - poniedziałek  13.00-13.30

featured green star  GIMNASTYKA- wtorek -13:00-13:30
 featured green star SENSORYCZO-PLASTYCZNE - wtorek -13:30-14:00

featured green star  LOGOPEDIA –  środa - 7:30-8:00
featured green star ZAJĘCIA MUZYCZNE Z ELEMENTAMI RYTMIKI - środa -13:00-13:30 
featured green star ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM- środa -13:30-14:00 
featured green star ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM- czwartek -13:00-13:30
featured green star JĘZYK ANGIELSKI - piątek -13:00-13:30
 

 

arrow green   GRUPA -   "Tropiciele"  dziecko-ruchomy-obrazek-0146

featured green star  LOGOPEDIA- poniedziałek -7:30-8:30 

featured green star  JĘZYK ANGIELSKI - poniedziałek -13:00-13:30

featured green star  PLASTYKA- wtorek -13:00-13:30

featured green star  GIMNASTYKA- środa -13:00-13:30

featured green star  ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM- środa -13:30-14:00

featured green star  ZAJĘCIA MUZYCZNE Z ELEMENTAMI RYTMIKI - czwartek -13:00-13:30

featured green star  ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM- czwartek -13:30-14:00

featured green star RELIGIA –  piątek -13:00-14:00

Zajęcia od godziny 7.00 do 8.00 oraz po godz. 13.00 są odpłatne, każda godzina zegarowa kosztuje 1 zł.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej należy wpłacać  w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa w Dąbiu, ul. Pocztowa 39

Nr 84 8438 0001 0000 3489 2000 0020

Opłata za przedszkole nie dotyczy dzieci sześcioletnich.