PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU 2020/2021

arrow green

Programy realizowane w naszych oddziałach przedszkolnych.

Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków realizujemy cały szereg programów:       

Program wiodący

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”,  którego autorką jest Jolanta Wasilewska. Program „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” stanowi uszczegółowienie podstawy programowej i ukierunkowany jest na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodne z jego wiekiem.

Programy i projekty uzupełniające:

Nauczycielki naszych oddziałów przedszkolnych są autorkami następujących programów własnych:

enlightened „Bawimy się z językiem angielskim” program z zakresu edukacji językowej  autorstwa p. Mirosławy Lubas -  realizowany w obu grupach przedszkolnych,

     enlightened "Kolorowe przedszkole" program zajęć popołudniowych  autorstwa p. Małgorzaty Garbalskiej i p. Mirosławy Lubas  – realizowany w obu grupach przedszkolnych w trakcie zajęć popołudniowych.