WYNIKI REKRUTACJI NAUCZYCIELI DO PROJEKTU "SZKOŁA WIEJSKA W EUROPIE " ERASMUS"

 

SZKOŁA WIEJSKA W EUROPIE 

2018-1-PL01-KA101-048507

TERMIN: 1.06.2018. - 31.10.2019.

 

Projekt przewiduje 9 szkoleń:

Są to: 

  1. Dwutygodniowe szkolenia Intensive General English w Oxfordzie:

Joanna Marcinkowska, dyrektor, nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie

Justyna Dyba, nauczyciel wychowania przedszkolnego

  1. Szkolenia metodyczne z elementami obserwacji praktyk nauczania w szkole brytyjskiej (Oxford):

Katarzyna Dźwigał, nauczyciel języka angielskiego, Creative English in the Primary Classroom

Mirosława Lubas, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Early Years Teaching Programme

  1. Szkolenia wprowadzające do CLIL dla 2 nauczycieli: nauczyciela historii, przyrody i geografii, surdopedagoga oraz nauczyciela języka polskiego i techniki, olinofrenopedagoga (Oxford):

 - Karina Bizan, nauczyciel języka polskiego i techniki, olinofrenopedagog, Creative CLIL in Secondary Classroom

Dorota Konieczny, nauczyciel historii, przyrody i geografii, surdopedagog, CLIL Programme 

  1. Szkolenie dotyczące kreatywnego wykorzystania ICT w nauczaniu dla nauczyciela języka polskiego (Malta):

Monika Skotarska, nauczyciel języka polskiego

  1. Szkolenie Teaching Through Coding, Robotics And Tablets dla nauczyciela informatyki (Malta):

Aleksandra Szymalska, nauczyciel informatyki

  1. Szkolenie metodyczne dla nauczyciela szkolnej świetlicy, które umożliwi wdrożenie nowego podejścia pedagogicznego - Game Based Learning -do praktyki szkolnej (Cambridge)

Katarzyna Baca, nauczyciel świetlicy, nauczyciel języka angielskiego, Creativity in the Classroom