Bazę szkoły stanowią nowocześnie urządzone, przestronne pomieszczenia lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,

    ,

pracownia informatyczna,


                

          Izba Regionalna

                                           

             Zaplecze sportowo-rekreacyjne stanowi:

  smiley sala gimnastyczna                
 

smiley salka do gimnastyki korekcyjnej

  smiley boisko szkolne

smiley siłownia na świeżym powietrzu

    

  smiley plac zabaw

             Przed i po lekcjach, w czasie przerw uczniowie często korzystają z biblioteki szkolnej

                        

           
           Gdy zaistnieje potrzeba pomocy medycznej można ją uzyskać w gabinecie higienistki szkolnej.