m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Nowy sprzęt sportowy w Gródkowie

Szkoła Podstawowa w Gródkowie wzbogaciła swoją bazę sportową o „Ścieżkę zdrowia” zakupioną z funduszu sołectwa Gródków. Składa się ona z następujących elementów:

  • „wioślarz”

  • „orbitek”

  • „równoważnia skośna”

  • „biegacz”

Jedną z głównych zalet „ścieżki zdrowia” jest możliwość jej wszechstronnego i różnorodnego zastosowania. Stanowi ona uzupełnienie programu wychowania fizycznego dla uczniów, a także całej społeczności lokalnej.

Zajęcia na niej pozwolą na bardziej wszechstronne kształtowanie ogólnej sprawności organizmu i cech motorycznych, a także, co jest niezwykle ważne, kształtować będą pozytywne nawyki rekreacyjne. Korzystanie ze „ścieżki zdrowia” zapewni dużą porcję ruchu na świeżym powietrzu oraz pozwoli zwiększyć wytrzymałość organizmu i podnieść jego ogólną sprawność.

[nbsp]SP Gródków - Barbara Marszałek