SAMORZĄD SZKOLNY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBIU  
ROK SZKOLNY 2019/2020

     Jesteśmy małym, ale zgranym samorządem. Organizujemy wiele uroczystości szkolnych i wspieramy różne akcje charytatywne. Mimo młodego wieku, działamy z wielką energią i zaangażowaniem! Uczniowie rozwijają swoje pasje i mają pełne prawo do demokratycznego wyrażania swoich opinii i działań.  Dzięki temu ta praca jest dla nich wspaniałą zabawą i przygodą prowadzącą do sukcesu. Sukcesu, który już osiągnęli. Można na nich polegać w każdej sytuacji, bo sercami, choć malutkimi jeszcze, oddani są przyjaźni, szkole i temu, co robią...

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów wyłania, spośród siebie, liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.

            RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący – Damian Rzeszutek

Z-cy przewodniczącego – Julia Reczko

Sekretarz - Oliwia Smuga i  Jakub Marcinkowski

Na opiekuna SU w roku szkolnym 2019/20 uczniowie wybrali p. Katarzynę Dźwigał, a na Rzecznika Praw Dziecka  p. Adama Adamczyka.

RZECZNIK PRAW DZIECKA CZUWA NAD ZAPEWNIENIEM UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY:

  • prawa do bezpiecznej nauki,
  • prawa do życia bez przemocy i poniżania,
  • prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
  • prawa do rzetelnej informacji.