ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE DLA KLAS I-III

Zajęcia rozwijające w klasach  I, II, III są prowadzone przez wychowawców raz w tygodniu. Zajęcia te są przeznaczone są dla uczniów, u których występujekreatywne myślenie i twórcze działanie w nauczaniu zintegrowanym.

Ich celem jest wspieranie postawy twórczej przez rozwijanie twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, kształtowanie ekspresji twórczej oraz uczenie pokonywania przeszkód emocjonalno - motywacyjnych.
Pracując z dziećmi młodszymi nauczyciele zauważają, że są one pełne inwencji, bardzo dociekliwe, spostrzegawcze i ciekawe świata. Dlatego starają się więc wdrażać swoich uczniów do chętnego i odważnego podejmowania problemów, współpracy w grupie, poszukiwania nowych i oryginalnych rozwiązań.
Współczesny świat wymaga od ludzi twórczej aktywności, tak więc kształcenie ludzi twórczych stało się zadaniem szkoły.