KÓŁKO TEATRALNE

„Niespodzianka”

Kółko Teatralne przy Szkole Podstawowej w Dąbiu

Nasze kółko teatralne działa od kilku lat. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas IV –VI.

Udział w spotkaniach koła teatralnego to okazja do rozwijania zainteresowań aktorskich i umiejętności scenicznych. Daje możliwość wyzbycia się kompleksów i przełamania bariery strachu i skrępowania. Wspomaga twórczą kreatywność uczniów.

Tutaj też uczniowie wzmacniają poczucie własnej wartości, nabywają swobody i otwartości w kontaktach z ludźmi, doskonalą poprawną polszczyznę.

Przygotowujemy przedstawienia, które uświetniają różne imprezy i uroczystości szkolne i środowiskowe

Jednak przede wszystkim to po prostu świetna zabawa. W końcu ulubionym tematem przedstawień uczniów jest kabaret o wiele mówiącej nazwie „Horrorek”.

Młodzi aktorzy zdecydowanie wolą „grać na wesoło”, świetnie się czują w lekkim, ale i ambitnym repertuarze, chętnie i dużo śpiewają i tańczą. 

Przygotowujemy przedstawienia, które uświetniają różne imprezy i uroczystości szkolne i środowiskowe

Opiekunem kółka teatralnego „Niespodzianka” jest pani Karina Bizan.