SEKRETARIAT

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

W dniu zebrań od 700 do 1900.

W sekretariacie:

enlightened można uzyskać informacje na temat pracy szkoły,

enlighteneddokonać wpłaty na Radę Rodziców,   

enlightenedwyrobić legitymację,     

enlightenedzapisać dziecko do szkoły lub oddziału przedszkolnego    

Sekretarz szkoły – p. Beata Słania

telefon: (32) 267 22 04