Zapraszamy na:

I sesję Rady Gminy Psary VII kadencji,
która odbędzie się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach (ul. Szkolna 45)
w dniu 27 listopada 2014r. o godz. 13:00.

[nbsp]

Psary, dnia 25.11.2014r.

RADA GMINY PSARY

42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

[nbsp]

[nbsp]

I Sesja Rady Gminy Psary

[nbsp]

Uprzejmie zawiadamiam,
że I - Sesja Rady Gminy Psary,
odbędzie się dnia 27 listopada 2014r. o godz. 13:00
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

[nbsp]

[nbsp]

Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:

1) Otwarcie sesji Rady przez Radnego Seniora.

2) Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3) Ślubowanie radnych.

4) Wybór Przewodniczącego Rady.

5) Wręczenie wójtowi zaświadczeń o wyborze.

6) Ślubowanie wójta.

7) Zakończenie obrad.

[nbsp]

[nbsp]

Komisarz Wyborczy w Katowicach
/-/ Barbara Suchowska