HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW PROMOCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DĄBIU

Harmonogram rozdania świadectw promocyjnych w Szkole Podstawowej w Dąbiu

( Rozdanie świadectw będzie odbywać się  na placu przed szkołą lub w budynku szkoły)

Piątek 25 czerwca 2021 r.

Klasa Ia         godz. 8.30  

Klasa Ib         godz. 9.00  

Klasa IIa       godz. 8.45

Klasa IIb       godz. 9.15 

Klasa  III     godz. 9.00

Klasa IV      godz. 9.00 

Klasa V    godz. 9.00 

Klasa VI   godz. 9.00

Klasa VIIa godz. 9.00

Klasa VIIb godz. 9.00

Klasa VIII godz. 10.00

WAŻNE!

Ze względu na obowiązujące w dalszym ciągu wytyczne GIS i MZ, w związku z COVID -19, zwracamy się z prośbą do uczniów,  rodziców i opiekunów o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

–  zakrywanie ust i nosa maseczkami ochronnymi,

zachowywanie między sobą bezpiecznej odległości  1,5 metra,

dezynfekcję, mycie rąk przed wejściem i po wyjściu z budynku szkoły,

w wyznaczonej sali lekcyjnej uczniowie spotykają się tylko z wychowawcą klasy (z wyjątkiem absolwentów klasy ósmej, gdzie podczas uroczystego wręczenia świadectw przewidziano obecność innych nauczycieli i przedstawicieli Rodziców)

unikanie gromadzenia się w dużych grupach przed budynkiem szkoły,

uczniowie z objawami chorobowymi lub mieszkający z osobami będącymi w kwarantannie nie przychodzą w tym dniu po odbiór świadectw ( świadectwa zostaną wydane uczniom lub rodzicom w terminie ustalonym z sekretariatem szkoły).

W tym dniu autobus szkolny nie będzie jeździł.

 

Dziękuję za wyrozumiałość

Joanna Marcinkowska