DELEGATURA KURATORIUM OŚWIATY W SOSNOWCU INFORMUJE

Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu w załączeniu przesyła pismo dot. działań promujących aplikację STOP COVID ProteGO Safe.

Sosnowiec, 2.03.2021 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego proszę o podjęcie działań,
promujących aplikację STOP COVID ProteGO Safe, która skutecznie pomaga
w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa
.

Aplikacja jest bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Działa w oparciu o Bluetooth, jednak
nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Monitoruje otoczenie i „zapamiętuje” spotkania z innymi użytkownikami aplikacji. Dlatego też każdy posiadacz aplikacji, otrzymuje powiadomienie, jeśli miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z innym użytkownikiem aplikacji, który zachorował.

W celu rozpowszechnienia informacji o aplikacji STOP COVID ProteGO Safe proszę
o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) oraz poprzez dziennik elektroniczny banneru z linkiem do strony
https://www.gov.pl/web/protegosafe tak, aby informacja dotarła do jak najszerszego grona odbiorców.

Ponadto wskazane jest zapoznanie się z materiałami dotyczącymi kampanii #SzczepimySię oraz publikacja spotów w swoich kanałach społecznościowych z linkiem do strony https://www.gov.pl/szczepimysie .