PRZEDŁUŻENIE NAUKI ZDALNEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Ze względu na utrzymujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2, Minister Edukacji i Nauki wydał nowe rozporzadzenie dotyczące przedłużenia nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIII w  okresie od 27 lutego 2021 r. do 14 marca 2021 r. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały określone w podpisanym przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniu.