16 kwiecień 2020

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Będzińskiego.

16 kwiecień 2020

Czas epidemii to praca na zwiększonych obrotach. Realizując swoje główne cele oraz zadania własne i zlecone Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach świadczy szereg usług i w sposób szczególny udziela pomocy mieszkańcom.

15 kwiecień 2020

Informujemy, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.). Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

15 kwiecień 2020

Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

10 kwiecień 2020

Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski wprowadził obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych od 16 kwietnia.

10 kwiecień 2020

Przedstawiamy działania pomocowe gminy dla przedsiębiorców.

10 kwiecień 2020

W dniu 9 kwietnia gmina otrzymała dofinansowanie na zakup 25 komputerów (po 5 komputerów dla każdej ze szkół z terenu naszej gminy). Sprzęt w postaci komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem zostanie wykorzystany do realizacji obowiązku nauki zdalnej.

10 kwiecień 2020

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużone zostało obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

09 kwiecień 2020

8 kwietnia Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń uczestniczył w zdalnej sesji Zgromadzenia Metropolii. Podczas sesji uchwalono, że 13 szpitali miejskich i 5 szpitali powiatowych otrzyma łącznie 10,3 mln zł dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na walkę z koronawirusem. To o ponad 1,3 mln zł więcej niż wcześniej planowano.

09 kwiecień 2020

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.