27 kwiecień 2020

Stosowanie się ściśle do konkretnych zaleceń to sposób na zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii. Przekazujemy najnowsze obostrzenia rządu dotyczące walki z koronawirusem.

23 kwiecień 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

22 kwiecień 2020

22 kwietnia bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. W związku z wprowadzeniem pierwszego etapu odmrażania gospodarki, został określony katalog spraw, które powinny być załatwiane przez urzędy.

20 kwiecień 2020

Wszystkie środki ochrony osobistej służące do zabezpieczenia przed wirusem COViD-19 od dziś dostępne są w specjalnym automacie, który stanął przy budynku Urzędu Gminy w Psarach. W sposób bezgotówkowy i bezpieczny można nabyć maseczki ochronne, rękawiczki i płyny odkażające.

20 kwiecień 2020

Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. zmian w kursowaniu linii autobusowych, tramwajowych oraz trolejbusowych.

20 kwiecień 2020

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

17 kwiecień 2020

Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców.

17 kwiecień 2020

Choć w czasie pandemii koronawirusa Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach jest nieczynna dla czytelników placówka funkcjonuje. Trwają prace remontowe polegające na odmalowaniu bibliotecznych pomieszczeń, prace porządkowe oraz wprowadzane są dane do elektronicznego systemu SOWA.

17 kwiecień 2020

W związku z koniecznością zawieszenia funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Dąbiu, upraszamy mieszkańców o niepozostawianie odpadów przy ogrodzeniu PSZOKu. Przypominamy, że ww. teren objęty jest gminnym monitoringiem, a osoby nielegalnie podrzucające swoje odpady będą obciążane kosztami ich uprzątnięcia.

16 kwiecień 2020

Zgodnie z ogólnokrajowym rozporządzeniem GOK Gminy Psary podobnie jak pozostałe placówki kulturalne w całym kraju, na okres trwania epidemii musiał zawiesić swoją działalność. Nie oznacza to jednak, że swoje zadania i obowiązki odłożył na później i czeka, aż ten trudny dla nas wszystkich czas przeminie, wręcz przeciwnie.