09 październik 2020

Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Obowiązkowe będzie również, zasłanianie nosa i ust na terenie całego kraju. Zasłanianie ust i nosa będzie obowiązkowe w przestrzeni publicznej – w tym w sklepach, autobusach, ale także na ulicy.

27 maj 2020

Od 30 maja nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, zachowania 2 metrów odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwarte zostają kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiona zostaje także organizacja wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

25 maj 2020

Przypominamy, że nadal obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy. Zgodnie z rozporządzeniem, każdy z nas w miejscu publicznym jest obowiązany do noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

13 maj 2020

Od poniedziałku 18 maja będzie można skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Podwyższony zostaje także limit pasażerów w transporcie publicznym. Od 25 maja umożliwione będą bezpośrednie konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i uczniów ósmych klas oraz opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych.

08 maj 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach będzie czynna od 11 maja, a biblioteki w Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie będą otwarte od 18 maja.

07 maj 2020

Informujemy, że od dnia 8 maja bieżącego roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach otworzy boiska wielofunkcyjne w Górze Siewierskiej przy ulicy 1 Maja, Goląszy Górnej, Malinowicach przy budynku byłej szkoły podstawowej, Preczowie przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz boisko do siatkówki plażowej i boisko o nawierzchni trawiastej przy OPS w Psarach. Obiekty będą otwarte w godzinach 8.00 – do 20.00.

07 maj 2020

Po konsultacjach z przedstawicielami placówek oświatowych, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych dzieci jaką zadeklarowali rodzice, władze gminy podjęły decyzję o otwarciu jednego z przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Psary oraz żłobka.

06 maj 2020

Informujemy o wznowieniu działalności obiektu Orlik przy Szkole Podstawowej w Psarach od dnia 7 maja. Wszystkie osoby korzystające z obiektu muszą dostosować się do zaleceń animatora, który będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo użytkowników.

05 maj 2020

W dniu dzisiejszym dotarły do urzędu laptopy dla uczniów. Sprzęt w postaci komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem zostanie wykorzystany do realizacji obowiązku nauki zdalnej.

30 kwiecień 2020

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje, że boiska wielofunkcyjne, place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz skatepark, administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach pozostają zamknięte do odwołania ze względu na brak szczegółowych wytycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa osób z nich korzystających.