Przedłużenie dotychczasowych zasad bezpieczństwa do 14 marca

W Polsce w ostatnim czasie odnotowany został wzrost zakażeń COVID-19. Przekroczona została bariera 10 tys. nowych przypadków dziennie. Tempo narastania trzeciej fali lub jej zatrzymanie zależy od naszego zachowania.

Od 27 lutego:
- wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie będzie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.
- wprowadzony zostanie obowiązek odbycia kwarantanny po przyjeździe do Polski z Czech lub Słowacji – wyjątek dla osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki lub posiadających negatywny wynik testu.

sm Eu 4yQtXEAAcJ M

sm Eu 6SzzXEAAap2o

sm Eu 5pIGXcAomTH2