Pomoc w dowozie na szczepienia w gminie Psary

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej uruchomił Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV19. 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia. Urząd Gminy Psary pomaga w dowozie osób, które nie są same w stanie dotrzeć do punktu szczepień.

Po uprzednim zapisaniu się na szczepienie, będzie możliwość skorzystania z transportu organizowanego przez gminę. Taki transport przeznaczony będzie dla osób:
• posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio pierwszą grupę z w/w schorzeniami,
• mających trudności z dostępem do punktu szczepień ( osoby starsze i samotne w wieku 80+ i 70+, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

W celu rozpoznania i oszacowania potrzeb mieszkańców związanych z takim transportem, prosimy w ciągu 7 dni o telefoniczny kontakt pod numerem 32 29 44 900 w celu przekazania informacji czy są w naszej gminie osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej usługi. W wyjątkowych przypadkach po upływie tego 7 – dniowego terminu i po zarejestrowaniu się na szczepienie będzie można w dalszym ciągu zgłaszać dane osób chcących skorzystać z dowozu na szczepienia organizowanego przez gminę.

Szczepienie będzie realizowane dwukrotnie. Rejestracji do szczepienia możecie Państwo dokonać w następujących terminach:
15 stycznia 2021 r. rozpoczęcie procesu rejestracji na szczepienie osób w wieku 80+,
22 stycznia 2021 r. rozpoczęcie procesu rejestracji na szczepienie osób w wieku 70+.

Rejestracji do szczepienia może dokonać pacjent osobiście w punkcie szczepień, którym jest Gminne Centrum Medyczne w Psarach ul. Malinowicka 1A, 42-512 Psary, pod numerami telefonów ośrodka zdrowia 728 082 250 oraz 32 267 22 71, poprzez rządowy portal e-Pacjent lub pod numerem infolinii 989. Podczas rejestracji do systemu szczepień, wyznaczone zostaną Państwu 2 terminy podania dawki preparatu.

Szczepienia krok po kroku w naszej gminie:

1. Jeśli jesteś w wieku 80+ lub 70+ i chcesz skorzystać z transportu organizowanego przez gminę, zadzwoń do Urzędu Gminy Psary do dnia 20 stycznia i zgłoś taką potrzebę.
2. Zapisz się na szczepienie w wyznaczonym terminie dla poszczególnych grup wiekowych.
3. Znając datę swojego szczepienia zadzwoń do urzędu, aby umówić się na konkretny termin i godzinę transportu.