Gmina Psary pomaga w zdalnym nauczaniu

Władze gminy zdecydowały się przekazać do szkół 36 zestawów komputerowych z kamerami i mikrofonami. Zostały one wypożyczone rodzinom uczniów, którzy potrzebują takiego sprzętu do zdalnego nauczania.

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nakłada na uczniów obowiązek nauki zdalnej. W tym przypadku uczeń powinien mieć do dyspozycji własny komputer, za pomocą którego może być w ciągłym kontakcie z nauczycielami. Trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie dzieci mają bezpośredni dostęp do takiego sprzętu, w rodzinach gdzie uczy się dwoje czy troje dzieci trudno zapewnić każdemu dziecku komputer tylko do jego dyspozycji. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w tym wyjątkowym czasie część rodziców pracuje zdalnie wykorzystując sprzęt komputerowy znajdujący się w domu.

W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji władze gminy Psary podjęły decyzję o przekazaniu 36 zestawów komputerowych dla szkół z terenu naszej gminy. Sprzęt pochodzi z zakończonego już projektu unijnego, polegającego na utworzeniu publicznych punktów dostępu do internetu w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Takie punkty oczywiście będą nadal funkcjonować i w każdym z nich pozostanie wystarczająca ilość stanowisk komputerowych. Sprzęt, który został udostępniony charakteryzuje się dobrymi parametrami technicznymi, a każdy zestaw zawierał głośniki, mikrofon i kamerę. Chcąc zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki zdalnej w zeszłym tygodniu komputery przekazane zostały do szkół, a tam rozdysponowane potrzebującym rodzinom wedle potrzeb, które zinwentaryzowali dyrektorzy szkół.

Równocześnie gmina złożyła wniosek o sfinansowanie zakupów laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Kwota dofinansowania w wysokości 70 tys. zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.