Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie dotyczący wsparcia dla mikroprzedsiębiorców

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie rusza z pierwszym instrumentem pomocowym jakim są POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY.

01042020 komunikat poyczka

KOMUNIKAT PDF