26 luty 2021
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie trwają czynności ustalania przebiegu granic ewidencyjnych na terenie gminy Psary, w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Dlatego też, w ostatnim czasie część mieszkańców naszej...

26 luty 2021
Na początku marca Powiatowy Zarząd Dróg rozpocznie przebudowę i remont odcinka ul. Wiejskiej w Sarnowie. Równolegle planowana jest budowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z pracami pojawią się utrudnienia w...

25 luty 2021
W Polsce w ostatnim czasie odnotowany został wzrost zakażeń COVID-19. Przekroczona została bariera 10 tys. nowych przypadków dziennie. Tempo narastania trzeciej fali lub jej zatrzymanie zależy od naszego zachowania....

24 luty 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. ...

23 luty 2021
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Henryka Stucznia, byłego sołtysa miejscowości Psary. Henryk Stuczeń pełnił funkcję sołtysa Psar w latach 2006-2010 oraz 2010-2014, angażował się w sprawy swojego sołectwa oraz jego mieszkańców. Samorząd Gminy Psary...

23 luty 2021
Po dwóch latach ciężkiej pracy, polegającej na kompleksowej modernizacji obiektu, zagospodarowaniu terenu oraz wyposażeniu pomieszczeń w sprzęt, budynek byłej szkoły w Goląszy Górnej jest gotowy do użytku....

22 luty 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

18 luty 2021
Psary, dnia 17.02.2021 r. RADA GMINY PSARY42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4 Uprzejmie zawiadamiam,że XXIX - Sesja Rady Gminy Psary, odbędzie się dnia 25 lutego 2021...

12 luty 2021
Informujemy, że termin zgłaszania się do czwartej edycji konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” przedłużony został do 31 maja 2021 r.. Zachęcamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody....

12 luty 2021
e-Urząd Skarbowy. Znajdziesz tu m.in. Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38), wykaz mandatów karnych, twój numer mikrorachunku podatkowego (na który wpłacasz PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do...