10 styczeń 2012
Informujemy, że do Urzędu Gminy Psary 05.01. 2012 r. wpłynął e-mail od firmy TDE Services Polska, która jest podwykonawcą prac zleconych firmie Lane Resources informujący o tym, że na terenie gminy będą prowadzone badania geofizyczne w...

10 styczeń 2012
W Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie 5.01 odbyło się samorządowe spotkanie noworoczne na, którym Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń podsumował działalność samorządu w 2011 r. ...

04 styczeń 2012
8 stycznia 2012 r. o godz. 16.00 przed Urzędem Gminy w Psarach rozpocznie się Gminny Finał Wielkiej...

03 styczeń 2012
22 grudnia 2011r. Radni Rady Gminy jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2012, dzięki temu samorząd gminy wszedł w nowy rok z nowym, zatwierdzonym już planem finansowym. W budżecie przewidziano wydatki gminy na poziomie 29 720 707,23 zł oraz dochody na poziomie 29 790 774,39 zł....

26 grudzień 2011
Projekt Gminy Psary pn. „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary” uzyskał gwarancję dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, czyli największego źródła...

23 grudzień 2011
„Lokalna Zbiórka Żywności” to nowa forma wsparcia dla osób i rodzin będących w trudnych sytuacjach życiowych. W dniu 08.12.2011r. został powołany Komitet Organizacyjny w skład, którego wchodzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. W oparciu o Decyzję...

22 grudzień 2011
Wszyscy chętni mieszkańcy sołectw Preczów oraz Sarnowa otrzymali od Gminy Psary[nbsp] stojaki – „czteropaki” na worki do selektywnej zbiórki odpadów – papier, szkło, metal i plastik. W tym przedsięwzięciu...

22 grudzień 2011
Na początku grudnia firma Comtarex, przedstawiła projekty zagospodarowania terenów znajdujących się przy Szkołach Podstawowych w Sarnowie, Dąbiu oraz[nbsp] przy Gimnazjum w Psarach. Obecnie na terenie za szkołą podstawową...

21 grudzień 2011
Jeśli chcesz dostawać bezpłatnie od Urzędu Gminy w Psarach aktualne informacje dotyczące: [nbsp]zagrożeń takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, opady śniegu i anomalia pogodowe [nbsp]awarii i braku dostaw wody ...

21 grudzień 2011
W pierwszą niedzielę stycznia, jak co roku, zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach już w grudniu włączyła się w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji WOŚP organizując w...