09 listopad 2021
ZTM informuje, że w okresie Narodowego Święta Niepodległości tj. w dniach: 11 i 12 listopada 2021 r. komunikacja autobusowa, tramwajowa i trolejbusowa organizowana przez ZTM będzie funkcjonowała według przedstawionych poniżej zasad:...

09 listopad 2021
Zapraszamy na gminne obchody Nardowego Święta Niepodległości w ramach których odbędą się: 11 listopada o godz. 16:00 - koncert artystów sceny operetkowej Anny i Romualda Spychalskich oraz Romana Pietrzykowskiego, 13 listopada o godz. 17:00 - pokaz filmu „PIŁSUDSKI”...

09 listopad 2021
Szanowni Państwo, wiemy jak ważna jest obrona granicy naszego Państwa. Jesteśmy jednak świadkami kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. Już teraz wiele osób znalazło się w skrajnie trudnej sytuacji, a zbliża się zima i wkrótce nadejdą...

05 listopad 2021
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

03 listopad 2021
Szanowni Państwo, W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dla inwestycji pt.: „Budowaul. Kasztanowej w Psarach – Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego” informujemy, że w...

03 listopad 2021
Z przykrością informujemy, iż koncert Jazzowe Zaduszki został odwołany w związku z małym zainteresowaniem za zaistniałą sytuację przepraszamy, pieniądze za zakupione bilety on-line zostaną zwrócone na konto z, którego nastąpiła płatność,...

02 listopad 2021
Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań...

02 listopad 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Psary o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”....

29 październik 2021
Za nami wirtualna gala XVII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, która odbyła się 26 października. Zaprezentowano na niej zwycięskie miasta i gminy w kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy...

29 październik 2021
Zarząd Stowarzyszenia Klub Seniora „WSPÓLNOTA” w Gródkowie zaprasza mieszkańców Gminy Psary w wieku emerytalnym na autokarową wycieczkę do zwiedzania Zabytkowej Kopalni Węgla GUIDO w Zabrzu oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach, która...